Hoppa till huvudinnehåll

Covid-19

Spridningen av coronaviruset fortsätter och allt fler regeringar och myndigheter agerar kraftfullt för att minimera risker och spridning inom sina respektive länder och även utanför sina gränser.

crossdocking_distribution_1

Här sammanställer vi vår respons för att minimera effekterna och riskerna med den den pågående smittspridningen.

Vi på Transportören följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende Corona-viruset och dess utveckling.
Det innebär att om vi känner oss sjuka så stannar vi hemma, och om vi känner oss friska går vi till jobbet.

Vi arrangerar inga möten i större grupper - och de av våra medarbetare som känner oro för att delta i möten och sammankomster respekteras självklart.
Vi följer naturligtvis rekommendationer om handhygien och övriga av myndigheterna utfärdade råd och krav.
Detta gäller såväl våra tjänstemän som våra chaufförer och underleverantörer.

Om virusets framfart fortsätter kan vi förvänta oss att en del av vår personal påverkas och att vår kapacitet därför begränsas.
För närvarande förhåller vi oss till att våra kunders efterfrågan påverkas i motsvarande grad, varför vi tror oss kunna upprätthålla erfoderlig kapacitet.

Med god kommunikation, samarbete och god vilja kommer vi att göra allt vi kan för att fullfölja våra åtaganden, stödja våra kunder och skydda vår personal och våra leverantörer!

För er som uppdragsgivare

Efterhand som åtgärder vidtages inom Sverige och fler länder, försvåras också våra möjligheter att leverera gods i enlighet med normala ledtider.
Vi vill därför, med största allvar, betona att under dessa extraordinära omständigheter kommer förseningar att uppstå.
Alla kommunicerade och i avtal överenskomna leveranstider är under nuvarande situation därmed att betrakta som preliminära.

Med anledning av att restriktioner införs och olika verksamheter begränsas eller stänger ner tillfälligt är det väsentligt att ni som kund, inför bokningstillfället, säkerställt med oss att lastning och/eller lossning kan ske i enlighet med tänkt bokning.
Det är också av största vikt att ni i bokningen informerar om eventuella avvikelser hos avsändaren/mottagaren.
I vissa fall hindras vi från att leverera överhuvudtaget av skäl som vi inte kan påverka. Detta kan medföra att godset måste återtas till terminal eller återsändas till avsändaren med extra kostnader som konsekvens utöver utebliven leverans.

För våra leverantörer

Utöver att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så följer några ytterligare rekommendationer:

  • Följ de bestämmelser som respektive mottagare/avsändare bestämt för sin arbetsplats
  • Medhav handskar och handsprit i lastbilen
  • Var kvar i hytten vid lastning/lossning om möjligt
  • Om möjligt, kommunicera med kund via mobiltelefon i de fall du ej får vara med vid lossningen
  • Om du vägras lastning eller lossning - kontakta din trafikledare hos Transportören

För Transportörens medarbetare

Utöver att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så följer några ytterligare rekommendationer:

  • Undvik möten - kundbesök eller leverantörsbesök tas via Skype, i annat fall skjuter vi tills vidare på fysiska möten
  • Resor till riskområden i tjänst skall avbokas
  • Vi uppmanar vår personal att ej resa till riskområden privat
  • Om du känner dig sjuk - stanna hemma