Hoppa till huvudinnehåll

Reklamationsblankett

ANSVAR OCH VILLKOR

När du tar emot ditt gods måste du agera enligt följande:

 • Kontrollera godset och förpackningens tillstånd.
 • Räkna igenom kvantiteten så att den stämmer med fraktsedeln.
 • Kvittera fraktsedeln om allt är korrekt.

Om godset är skadat eller kvantiteten inte stämmer måste du agera enligt följande:

 • Ta emot godset.
 • Fotografera skadan.
 • Skriv en anmärkning (förbehåll) på fraktsedeln. Se nedan under anmärkning.
 • Ring Transportören AB om gods saknas.
 • Reklamera enligt formuläret nedan.
 • Begränsa skadan om det är möjligt.
 • Fraktsedeln är en värdehandling!

 

ANMÄRKNING

Med en anmärkning på fraktsedeln bevisar du att en skada eller brist fanns vid mottagandet. Transportören AB får dessutom en chans att spåra orsaken och förhindra att det upprepas.

 

REKLAMATION

Om godset har skador eller brister som varit dolda av emballage och därför inte upptäckts förrän efter uppackning – måste du reklamera skadan skriftligt inom 7 arbetsdagar efter mottagandet. När du anmäler skadan inom denna tid anses skadan vara orsakad under transporten – om inte Transportören AB kan visa motsatsen. Om du däremot reklamerar efter 7 arbetsdagar, är det istället du som ska bevisa att skadan uppkommit under transporten. Den slutliga reklamationsfristen löper ut ett år efter mottagandet.

Transportören AB vill kunna besiktiga skadan. Du får därför inte returnera, sälja eller reparera det skadade godset. Du måste förvara både godset och emballaget väl.

Du måste själv framställa ersättningskrav och styrka kravets storlek.

Du bör bifoga följande handlingar:

 • Fraktsedel/CMR.
 • Din handelsfaktura från det företag som sålt godset eller annan handling som styrker värdet. Av handelsfakturan skall framgå INCO leveransvillkor. Detta styrker och anger reklamationsrätten för varuägaren.
 • Fakturor om godset efter överenskommelse med Transportören AB har reparerats eller ersatts.
 • Andra handlingar för att reglera skadan korrekt, exempelvis fotografier.

Transportören AB kommer att utreda skadan enligt NSAB 2000 med undantag av försäkringsplikt i § 27 C3 (bl a CMR och VTL). Därefter kontaktar vi dig.

Om du har en varuförsäkring ska du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag för en snabbare handläggning! Därför rekommenderar Transportören AB dig att alltid vara försäkrad.

Finns separat transport/varuförsäkring på godset?
Separat försäkring
Vi ber Er anmäla skadan till det försäkringsbolag hos vilket Ni tecknat separat transport/varuförsäkring.

Saknas transport/varuförsäkring ber vi Er att klicka i "Nej" ovan för att fylla i reklamationsformuläret.

Vi kommer då att reglera förlusten/skada i enlighet med branschens ansvarsbestämmelser NSAB 2000 alt. CMR-konventionen, som avser internationella transporter. 
Dina kontaktuppgifter
Observera att endast den som är uppdragsgivare till Transportören AB har rätten att reklamera skadan mot oss. Om du anlitat annan part som i sin tur anlitat oss, ber vi dig att kontakta den leverantör du anlitat (t.ex PostNord, DHL eller den butik/handlare du köpt varan av).
Adress
Om varan
Dessa uppgifter ligger till grund för hur skadan regleras.
(anges i kg)
(anges i kg)
Skadad eller förlorad vara?
Vänligen bifoga utlastningskvitto påskriven av chaufför vid lastning. Om kvittensen påvisar att godset redan varit skadat vid lastningstillfället ber vi Er att istället reklamera avsändaren. Om denna kvittens påvisar skador vid utlastningstillfället kommer detta reklamationsärende att avvisas.
Enbart en fil.
Begränsning 64 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Foton på skadan
För att bättre kunna bedöma ärendet ber vi Er att fotografera skadan tydligt ur olika vinklar. Låt emballaget vara kvar på godset när du fotograferar skadan.
Som mest 5 filer.
Begränsning 64 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png.
När upptäcktes skadan? Hur är godset skadat? Hur var godset emballerat?
Hur såg godset ut? Hur var godset förpackat? Finns någon färg eller särskilt tryck på emballaget? Finns någon särskild godsmärkning?
Om du vill att vi anger ett särskilt ärendenummer/identifikationsnummer i vidare kontakt med dig så anger du det här.
Handelsfaktura (syftar till att styrka varuvärdet)
Handelsfaktura
För att styrka varuvärdet måste du framställa en kopia på handelsfakturan. Om du saknar en sådan just nu, kan du komplettera denna reklamation genom att skicka handelsfakturan till oss per e-post vid senare tillfälle.

Notera att reklamationen inte kan behandlas förrän handelsfakturan inkommit till Transportören AB.

Handelsfakturan skickas till reklamation@transportoren.se.
Enbart en fil.
Begränsning 64 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Om du har något mer dokument/bild eller liknande som du anser vara relevant för ärendet, vänligen bifoga det här.
Enbart en fil.
Begränsning 64 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Om du vill lämna några andra kommentarer kring denna reklamation så kan du fylla i fältet ovan.
Kund till Transportören AB
Genom att klicka på "Skicka" bekräftar du att du fyllt i samtliga relevanta fält ovan samt att du är fraktbetalande kund till Transportören AB.