Hoppa till huvudinnehåll

Personligt engagemang

I alla led!

personlig_planering

Om man (som vi)...

...vill lära känna sina kunder och få dem att känna sig trygga med sin transportör, gäller det att ha en rak och enkel kommunikation. Därför har vi varken telefonsvarare eller något call center. Istället är det vi själva som svarar, vi som arbetar med transport & logistik varje dag och brinner för det.

För vi tror att det är just den personliga kontakten som bygger upp tryggheten mellan oss och lägger grunden till en lång och givande relation. Dessutom blir det lätt för dig att alltid få tag på rätt person, eftersom du har en egen kontaktperson som är länken mellan dig och samtliga som behövs för att se till att du och din kund är nöjd.  

Våra medarbetare och leverantörer är själva grunden till vår verksamhet och idé, därför ser vi till att de alltid arbetar under rätt villkor. Vi premierar de leverantörer som kan uppvisa schysta villkor för sina chaufförer i form av fackenlig lön, respekt för kör- & vilotider osv. Detta gör vi genom våra åkeribedömningar som ligger till grund för vårt breda register över samarbetspartners.

Chaufförerna får bättre villkor, våra vägar blir säkrare, du får en transport av högsta kvalitet och vi får nöjdare kunder.